Zwrot kapitału znany
od pierwszego dnia
Locuss Rent Fund
odkrywamy lepsze strony inwestowania w nieruchomości

Władze spółki

Członkowie Rady Nadzorczej

Paweł Rybiński, - Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył pod patronatem adwokata, dra Alojzego Policińskiego, a także podczas zagranicznych praktyk m.in. w kancelarii prawniczej Boyer – Clement w Lyonie.

Przez dwie kadencje był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Przewodniczącym Komisji Sportu. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Paweł Rybiński jest specjalistą w zakresie umów najmu w obiektach wielkopowierzchniowych, autorem wykładów i uczestnikiem konferencji dotyczących centrów handlowych (Shopping Center Forum, Targi Poznańskie). Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki gruntów warszawskich. Aktywnie zaangażowany w polubowne rozwiązywanie sporów, arbiter w sądach arbitrażowych, w tym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Damian Milecki, 48 lat - Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i optymalizacją rozwiązań informatycznych dla procesów biznesowych. Analizuje bieżące i przewiduje przyszłe wymagania firm w zakresie struktur IT. Pełni funkcję prowadzącego projektów, w których odpowiada za planowanie i realizację budżetu, współpracę z kooperantami zewnętrznymi, kontrolę harmonogramu, zarządzanie ryzykami projektowymi oraz negocjacje z podwykonawcami. Zajmuje stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego. Posiada doświadczenie również w branży windykacyjnej. Obecnie Prezes Zarządu spółki Think Tank Finance Sp. z o.o.

Igor Bober, 43 lata – Członek Rady Nadzorczej.

Władze Locuss Rent S.A.

Marcin Suchocki, 36 lat – Prezes Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie na kierunku zarządzania finansami MiSP oraz Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera. Lata 2004-2005 to doświadczenie w Messenger Service STOLICA S.A. na stanowisku kierownika operacyjnego. W latach 2005-2007 pełnił funkcje kierownicze, później Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w firmie produkcyjnej oraz handlowej z branży kosmetycznej Grupy Collagen Beauty Int.. Od 2007 roku zawodowo związany z rynkiem finansowym oraz z branżą nieruchomości. Marcin Suchocki w 2012 pełnił rolę członka Komitetu Konferencji wybranym podczas Walnego Zebrania Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. W okresie od 2007 roku realizował inwestycję w wielu projektach deweloperskich w Trójmieście i Poznaniu. W szerokim zakresie realizował komercjalizacje obiektów komercyjnych głównie w Poznaniu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Pruszczu Gdańskim tj. TRITUM Business Park, ALTUS, Skwer Morena, CITY PARK, projekty Kołobrzeska 12 i 14 i wiele innych lokalizacji.

Marcin Suchocki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej International Food Service S.A. , pełnił funkcję Prezesa Zarządu w latach 2007- 2016 roku Kancelarii Finansowej Tritum Group Sp. z o.o., również w latach 2009-2016 był Prezesem dreamHOMES.pl Sp. z o.o., obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Locuss Development oraz Członka Rady Nadzorczej spółki D&H Manufacturing Poland S.A.